Garajyeri Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi

Madde 1 - Giriş

İşbu kullanıcı sözleşmesi, ekleri ("Sözleşme") ve www.garajyeri.com sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar ve sözleşmeler, Garajyeri.com tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır.

İşbu sözleşme, sizinle, İstasyon Yolu Sokak No:3 D:1 Altıntepe/Maltepe İstanbul adresinde yerleşik “Garajyeri Elektronik Hizmetler Ticaret A.Ş” (işbu sözleşmede “Garajyeri.com” olarak anılacaktır.) arasında yapılmaktadır. Hizmetlerimizi kullanmakla, işbu sözleşmenin hüküm ve şartlarını kabul etmektesiniz.

Madde 2 – Yürürlük ve Süre

Sizin tarafınızdan gerekli kimlik bilgilerinin siteye girilmesi ve işbu üyelik sözleşmesinin kabul edilmesi ile üyelik kayıt işlemi tamamlanır. İşbu sözleşme, üyelik kaydı yapıldığı tarihte yürürlüğe girecek ve fesih edilinceye kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Madde 3 - Kapsam

Garajyeri.com, kullanıcılarına internet üzerinden araç kiralama fırsatı sunan sanal bir platform sağlamaktadır. Garajyeri.com, bu sitede listelenen ürün ve/veya hizmetlerin sahibi veya satıcısı değildir. Araçların kiralanmasına ilişkin kira sözleşmesi doğrudan Kiralayanlar ve Kiracılar arasında kurulmaktadır. Kiralayan ve Kiracılar bundan sonra ayrı ayrı veya birlikte “Kullanıcı veya Kullanıcılar/Üye veya Üyeler” olarak anılacaktır.

İşbu üyelik sözleşmesini internet ortamında onaylayan üye, listelediği aracı kiralamaya hukuka uygun şekilde yetkili olduğunu ve 3. Kişinin zaptına karşı sorumluluğunu Kiracı ve Garajyeri.com’ a karşı beyan ve tekeffül eder.

Garajyeri.com, Kullanıcılar tarafından sağlanan içeriklerin, bilgilerin ve Kiralayan tarafından listelenen araçların ve bilgilerin doğruluğu, kalitesi, güvenliği veya bu ürün ve/veya hizmetlerin yasal olup olmadığı hususunda herhangi bir beyan, garanti veya taahhütte bulunmamaktadır.

Madde 4 – Genel Hak ve Yükümlülükler

Garajyeri.com tarafından verilen hizmetler kısaca;

1.Sanal Pazaryeri

a. Kiralayanlara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle araç/ları kiralamaya sunabilecekleri, Kiracılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda aracı görüntüleyebilecekleri ve mesafeli sözleşme ile doğrudan kiralayabilecekleri bir platform sağlanmasıdır.

b. Kiralayan ve Kiracılar, ürün ve/veya hizmetin fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler.

2. Sigorta

  1. Kiralanan aracın halihazırda kiralık araçlar için KASKO’ su olması halinde; Anılan kasko poliçesi metni Platform üzerinden Kiracı’ nın incelemesine sunulacaktır. Garajyeri.com’ un sigortanın geçerliliği ve kapsamı ile ilgili hiçbir beyan ve tekeffülü olmayıp, geçerlilik ve kapsam Kiracı’ya “Mesafeli Kiralama Sözleşmesi” ile Kiralayan tarafından beyan ve tekeffül edilecektir.
  2. Kiralanan aracın halihazırda, kiralık araçlar için KASKO’ sunun olmaması halinde;

Kiralanan araca araç sahibinin talebi halinde “ Mesafeli Kiralama Sözleşmesi” nin Platform aracılığıyla kurulmasının ardından, S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ tarafından kiralama süresi boyunca 100.000 TL teminatla, Araç Maliki lehine, kiralık araçlar için özel İhtiyari Mali Mesuliyet sigortasını içeren Geniş kapsamlı KASKO yapılacaktır.

Platformda “segment opsiyonlu”, “Şoförlü” veya “nakit ödemeli” olarak listelenen araçlara S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ tarafından KASKO yapılamayacaktır.

Platformda listelenen ve KASKO bilgisi bulunmayan araçların kiralanmasından doğan zararlardan Garajyeri.com’ un her ne nam altında olursa olsun her hangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ek-1 deki Poliçe metninde düzenlenen haller dışındaki kaza veya hasar durumlarında Kiracı’ nın azami muafiyet sorumluluğu 1250 TL’dir. Zarar durumunda, sürücü kusurundan bağımsız olarak, 1250 TL lik kısmı Kiracı tarafından karşılanır. Kiracı’nın hakları ve sorumsuzluğu; işbu sözleşme EK-1’de, EK-3’te, EK-4’te ve kiralanan araca ilişkin poliçede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmiş, istenen bilgi ve belgelerin temin edilmiş olması koşuluna bağlıdır.

Ek ücretin Kiracı tarafından ödenmesi koşulu ile, bir kişi ile sınırlı olmak üzere sigorta kapsamına ilave sürücü de dahil edilebilecektir.  İlave sürücü hakkı, Garajyeri.com’un Doğa Sigorta’ya verdirdiği bir hizmet olup, bu hizmet aracılığı karşılığında ek ücret ve Doğa Sigorta’ya ödenen prim arasındaki fark Garajyeri.com’ a ait olacaktır.

Avrupa Birliği’ ne üye ülke vatandaşları da ister Araç Sahibi ister sürücü olsun sigorta geçerli olacaktır.

Kiralanan araca sigorta yapılabilmesi, aracın Sigortacı tarafından değerinin 150.000 TL ve altında tespit edilmiş olmasına, ağır hasarlı, pert kayıtlı olmamasına, zorunlu mali mesuliyet sigortası bulunmasına ve geçerli muayenesinin yaptırılmış olmasına bağlıdır. Araç sigorta değerinin, 150.000 TL’nin üstünde tespit edilmiş olması halinde ve yukarıda sayılan hususlardan herhangi birinin eksikliği halinde sigorta yapılamayacak ve Kiralayan/Araç Sahibi arasında kiralama onaylanmış ve Kiralama Sözleşmesi akdedilmiş olsa dahi kendiliğinden sona erecek ve Araç sahibi/Kiralayan, Kiracı ve Garajyeri’ nden hiçbiri birbirinden fesih nedeniyle hiçbir talepte bulunmayacaktır.

Trafik Tescil kaydında Karayollları Trafik Kanunu uyarınca “engelli aracı” olduğuna dair kayıt bulunan araçlar da sigortalanamayacak ve kiraya verilemeyecektir. Tarafların buna aykırı olarak listelediği araçların kiralanması nedeniyle uğradıkları zarardan Garajyeri.com sorumlu olmayıp, sigortanın geçersiz olmasından veya Kiracı’nın bu sebeple uğrayacağı bütün zararlardan Kiralayan/Araç sahibi sorumludur.

Mini Hasar Paketi

Kaporta, iç döşeme, ön cam ve plastik aksamlarında oluşan belli ölçüsel limitler içinde kalan küçük ölçekli hasarların giderilmesi için Mini Hasar Paketi’nden faydalanmak isteyen Kiracılar, günlük 10 TL ek ücret ödeyerek yararlanabilecek ve sigorta şart ve koşulları EK-.1/2’ de belirtildiği gibi olacaktır. Mini Hasar Paketi hizmeti, Garajyeri.com’un Doğa Sigorta’ya verdirdiği bir hizmet olup, bu hizmet aracılığı karşılığında ek ücret ve Doğa Sigorta’ya ödenen prim arasındaki fark Garajyeri.com’ a ait olacaktır.

  1. EK-1’deki ve EK-1/2’deki KASKO poliçesinde ve a bendinde anılan mevcut poliçede yer alan muafiyetler dahil tüm genel ve özel şart ve klozları okunarak onaylanacağı ve onaylanan KASKO poliçesinde belirlenen şart ve koşullara aykırı davranılmayacağı aksi halde sonuçlarına katlanılacağı KİRACI ve KİRALAYAN tarafından taahhüt edilir. Elektronik ortamda okunan ve onaylanan KASKO poliçesinin hukuken ve fiilen sonuçlarını doğuracağı kabul edilir.

3. Güvenli Ödeme ve Teslim Sistemi

a. Kiralama sözleşmesinin tarafı olmayan Garajyeri.com, kiralama sürecinin ödeme aşamasında Kiralayan ve Kiracı’ya güvenli bir ödeme sistemi sağlar. Kiralayan’ a aracın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe ve Kiracı’ dan kaynaklanan ceza veya diğer zararları Kiracı’ dan alınacak teminattan tazmin etme; Kiracı’ya ise bedelin ödenmesine karşılık, aracın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi veya teminatın iade edilmemesi riskine karşı korumayı ve kredi kartı bilgilerinin korunmasını amaçlar.

Platformda “nakit ödemeli” olarak listelenen araçlarda, kira bedeli Kiracı ve Kiralayan’ ın belirlediği şekilde ve Garajyeri.com’un himayesinden bağımsız olarak ödenecektir. Bu halde; aracın teslimine karşılık bedelin ödenmemesi, hasar ve arızalar, aracın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi, eksik yakıt, araç temizlik bedelleri, üçüncü şahıslara, Araç Malikine ve Kiralayan’ a verilen ve işbu sözleşmede belirtilen maddi zararlar, park ücretleri, trafik para cezaları, kiralama süresini aşan araç kiralama bedeli, kilometre aşım bedeli,  işbu sözleşmede belirtilen hallerde çekici ücreti ve OGS, HGS ücretleri ve Kiralayan’ a yüklenebilecek diğer kalemleri ve diğer zararlar ve benzeri riskler Kiracı ve Kiralayan’ ın kendi sorumluluğunda olup, Garajyeri.com tarafından herhangi bir güvence taahhüt edilmemektedir. Bu halde Kiracı’nın kredi kartından teminat blokesi işlemi veya mail order ile tazmin de yapılmayacaktır.

Platformda “ segment opsiyonlu” olarak listelenen araçların kiralanmasında; hasar ve arızalar, aracın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi, eksik yakıt, araç temizlik bedelleri, üçüncü şahıslara, Araç Malikine ve Kiralayan’ a verilen ve işbu sözleşmede belirtilen maddi zararlar, park ücretleri, trafik para cezaları, kiralama süresini aşan araç kiralama bedeli, kilometre aşım bedeli,  işbu sözleşmede belirtilen hallerde çekici ücreti ve OGS, HGS ücretleri ve Kiralayan’ a yüklenebilecek diğer kalemleri ve diğer zararlar ve benzeri riskler Kiracı ve Kiralayan’ ın kendi sorumluluğunda olup, Garajyeri.com tarafından herhangi bir güvence taahhüt edilmemektedir. Bu halde Kiracı’nın kredi kartından teminat blokesi işlemi veya mail order ile tazmin de yapılmayacaktır.

“Şoförlü kiralamalarda; hasar ve arızalar, trafik para cezaları, Kiracı ve Kiralayan’ ın kendi sorumluluğunda olup, Garajyeri.com tarafından herhangi bir güvence taahhüt edilmemektedir. Bu halde Kiracı’nın kredi kartından teminat blokesi işlemi veya mail order ile tazmin de yapılmayacaktır. Yakıt, HGS/OGS, otopark ücretleri “Güvenli Ödeme” kapsamında olup, Kiracı’ nın kredi kartından veya mail order ile tahsil edilebilecektir.

S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi tarafından kiralık araçlar için KASKO yapılmayan araçların kiralanmasında; araçta oluşan hasar ve arıza Garajyeri.com sorumluluğunda olmayıp, Bu halde Kiracı’nın kredi kartından teminat blokesi işlemi veya mail order ile tazmin de yapılmayacaktır.

Kart Saklama ve Kredi Kartı Bilgilerinin Kullanılması

Kiracı ve Kiralayan açısından kredi kartı bilgilerinin çalınması, kaybolması, ve amaç dışında kullanımını engellemek için sanal POS entegrasyonu ile İyzi Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri üzerinden kart saklama hizmeti alınmakta olup, tüm kart bilgileri bu işbirliği çerçevesince güvenli olarak saklanmaktadır.

Kiracı’nın ve Kiralayan’ ın Herhangi bir ödemede, ödemenin Kiracı’nın veya Kiralayan’ ın kredi kartından provizyon alınmaması veya kredi kartının iptali sebebi ve sair sebepler ile tahsil edilmemesi halinde sözleşmede belirtilen tüm alacağın muacceliyet kesbedeceğini taraflar Kabul etmektedir. Platformda “nakit ödemeli” olarak listelenen araçlarda anılan durumlara ilişkin Garajyeri.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Garajyeri.com işbu Sözleşme’ de belirtilen herhangi bir borç bakiyesini sıfırlamak için, Kiracı’nın veya Kiralayan’ ın kredi kartından her zaman tahsilat yapabilir. Kiracı, bu amaçla yapılan tahsilatlarda, tahsil edilen borç bakiyesinin % 15’i kadar Garajyeri.com tarafından hizmet komisyonu alınacağını, İyzi Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri’ nin tahsil edilen borç bakiyesi tutarı üzerinden % 3 veya zaman içinde ve işleme göre değişen oranlarda komisyon bedeli keseceğini ve banka ve sair 3. Kişilerin keseceği komisyon, masraf, hizmet bedeli, vergi ve benzeri giderlerin de Kiracı’ya yükleneceğini şimdiden kabul eder. İşbu paragrafta anılan % 15 oranındaki hizmet komisyonu için İyzico veya banka ve sair 3. Kişilerin keseceği giderler % 15 oranındaki komisyonun içinden karşılanacaktır.

Platformda “nakit ödemeli” olarak listelenen araçlarda, aracın listelenmesi aşamasında, kiralamanın gerçekleşmesine gerek olmaksızın, Garajyeri.com Kiralayan’ ın kredi kartından her bir araç için aylık 60 TL “sistem kullanım ücreti” tahsil edecektir. Nakit ödemeli araçlarda, Kiralayan’ ın aracı platforma eklemesinin ardından, onayı ile kredi kartından 60 TL tahsil edilir. Aracın kiralamaya açılması, platforma eklenmesinden itibaren en geç 16 gün içinde gerçekleştirilir.

Takip eden ayda “nakit ödemeli” araç hala kiralamalara açık ise tekrar aylık ücret tahsil edilmedikçe platform kullanımına izin verilmez.

Bu halde sistem kullanım ücreti ve yukarıda anılan komisyonlar Kiralayan’ ın kredi kartından tahsil edilecektir. Kiralayan, İyzi Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri’ nin tahsil edilen sistem kullanım ücreti tutarı üzerinden % 3 veya zaman içinde ve işleme göre değişen oranlarda komisyon bedeli keseceğini ve banka ve sair 3. Kişilerin keseceği komisyon, masraf, hizmet bedeli, vergi ve benzeri giderlerin de Kiralayan’ a yükleneceğini şimdiden kabul eder.

Kiracı’ nin veya Kiralayan’ ın kredi kartının değiştirilmesi durumunda dahi ödemelerin yeni kredi kartı hesabından yapılması için Garajyeri.com’ a şimdiden yetki vermekte ve yeni kart bilgilerini derhal Garajyeri.com’ a bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

“Gereği Gibi Teslim”

Araç’ın gerek Kiracı’ya teslimi, gerekse Kiralayan’ a geri teslimi durumlarında “gereği gibi teslim edilmeme” ; Araç’ın, platformda listelenen özelliklerden farklı olması, kullanımını etkileyecek şekilde, kirli, kötü kokar halde, ve benzeri durumlarda teslim edilmesi anlamına gelecektir.

“Segment Opsiyonlu” Olarak Listelenen Araçlar

Platformda “segment opsiyonlu” olarak listelenen araçlarda, teslim anında aynı segmentte ve fakat başka bir aracın teslim edilmiş olması, Kiralayan’ ın teslim yükümlülüğünü gereği gibi yerine getirmiş olması için yeterli sayılacaktır. Aynı segmentte başka aracın kabul edilme zorunluluğu, Kiralayan’ ın sözleşmeden doğan diğer yükümlülüklerinden feragat edildiği şeklinde yorumlanamayacaktır.

b. Güvenli Ödeme ve Teslim kapsamında Garajyeri.com tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen güvenli hesabın işleyişi aşağıdaki gibidir:

Herhangi bir şüpheye yer vermemek adına, platformda “nakit ödemeli” olarak listelenen araçların kiralamasına ilişkin doğacak sorun ve zararlardan Garajyeri.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kiracı isteğinin Kiralayan tarafından görüntülenmesinden sonra işbu sözleşmede belirtilen hiçbir prosedür ve güvence de uygulanamayacak ve Kiracı’nın kartına bloke konulmayacak ve mali order ile tazmin prosedürü uygulanmayacaktır.

i. Kiracı, Sanal Platform üzerinden Kiralayan’ a talebini iletecek ve Kiralayan tarafından onay verilmesi halinde “ Mesafeli Kiralama Sözleşmesi” elektronik ortamda akdedilecektir.

ii. Kiracı, Araç’ı kiraladıktan sonra, kiralama bedelini platform üzerinden İyzi Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri tarafından yönetilen banka nezdindeki güvenli hesaba öder ve kredi kartına araç marka modeline göre alınan 250-1000 TL tutarında teminat olarak bloke konulur. Garajyeri.com,  Kiracı’ nın kredi kartından mail order ile para çekmeye yetkilidir.Kiracı, bu amaçla yapılan tahsilatlarda İyzi Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri’ nin tahsil edilen tutar üzerinden % 3 veya zaman içinde ve işleme göre değişen oranlarda komisyon bedeli keseceğini ve banka ve sair 3. Kişilerin keseceği komisyon, masraf, hizmet bedeli, vergi ve benzeri giderlerin de Kiracı’ya yükleneceğini şimdiden kabul eder.

Anılan teminat ve mail order; Kiracı tarafından kiralanan aracın kiralandığı belirtilen süre içerisindeki iş bu sözleşme ile belirlenen sigorta tarafından ödenmeyen gözle görülür ve fotoğraflanabilir hasar bedellerini, eksik yakıt, araç temizlik bedellerini, üçüncü şahıslara, Araç Malikine ve Kiralayan’a verilen ve işbu sözleşmede belirtilen maddi zararları, park ücretlerini, trafik para cezalarını, kiralama süresini aşan araç kiralama bedelini, kilometre aşım bedelini,  işbu sözleşmede belirtilen hallerde çekici ücretini ve OGS, HGS ücretlerini, listelenirken araç özelliklerinde sigorta muafiyet bedeli belirtilen araçlarda muafiyet tutarı ve Kiralayan’ a yüklenebilecek diğer kalemleri kapsar.  

iii. Kiralayan’ ın Kiracı nedeniyle uğrayabileceği zararların Kiralama bedelinin güvenli hesaba yatırıldığı ve teminatın bloke edildiği Kiralayan’ a elektronik posta yoluyla bildirilir. Kiracı’ ya ise kiralamanın gerçekleştiği ve detayları elektronik posta yoluyla bildirilir.

iv.Garajyeri.com tarafından Kiralayan’ a ve Kiracı’ya SMS yoluyla sistem tarafından birer kod gönderilir.

v. Araç’ın Kiracı’ya Teslimi:

Araç’ın Kiralayan ve Kiracı arasında elektronik ortamda yapılacak “Mesafeli Kiralama Sözleşmesi” ne uygun teslim edilmesi halinde sistem tarafından Kiracı’ya SMS veya kullanıyorsa aplikasyon ile gönderilen Kod Kiralayan tarafından öğrenilecek ve aplikasyon veya web üzerinden Garajyeri.com’ a bildirilecektir. “Mesafeli Kiralama Sözleşmesi’ nde belirtilen teslim gün ve saatinden itibaren 2 saat içinde, Kiracı tarafından “Araç’ın kiralama koşullarına uygun şekilde teslim edilmediği” ne dair şikayet gelmemesi halinde, bu durum Garajyeri.com tarafından, Araç’ın uygun şekilde teslim edildiği anlamına gelecektir.

Teslim saatinden itibaren 2 saat içinde Kiracı tarafından “Araç’ın hiç veya gereği gibi teslim edilmediği” ne dair Garajyeri.com’ a şikayet bildirilmesi halinde Garajyeri.com tarafından Kod’un sisteme gönderilip gönderilmediği kontrol edilecek ve gönderilmediğinin tespiti halinde Kiralama Bedeli’nin tamamı Kiracı’ya iade edilecek ve araç marka modeline göre alınan 300-1000 TL tutarındaki teminat üzerindeki bloke kaldırılacaktır. Bedelin Kiracı’nın hesabına geçmesi için Garajyeri tarafından 7 gün içinde ödeme kuruluşuna talimat verilecektir. Banka veya ödeme kuruluşu tarafından yaşanılacak gecikmelerden Garajyeri sorumlu değildir. Kod sisteme girilmiş ise Araç’ın gereği gibi teslim edildiği varsayılacak ve şikayet dikkate alınmayacak ve işbu durum Kiracı ve Kiralayan arasında çözümlenecektir.

3. kişiler yardımıyla teslim;

Araç tesliminin Kiracı veya Kiralayan dışında 3. Kişilerden yardım alınarak yapılması halinde, 3. Kişilerin işbu maddede anılan prosedürü uygulamalarından veya kendilerine haber vermelerinden Taraflar kendileri sorumlu olup, teslimin kendisi tarafından yapılmadığı iddia edilemeyecek kendileri teslim etmiş veya almış gibi sorumlu olacaklardır. Teslimin vale hizmeti (Garajyeri.com valesi dışında) ile yapılmış olması halinde de aynı durum geçerlidir.

Araç’ın Kiracı’ya teslimine ilişkin Garajyeri.com’ dan vale hizmeti alınması halinde teslim prosedürü ve ödemeler;

Kiracı’ nın, Garajyeri.com tarafından platform üzerinden teklif edilen ve Kiracı tarafından onaylanan bedel karşılığında aracın teslimi için vale hizmeti alması mümkündür. Garajyeri.com tarafından verilen vale hizmetinde, gerek Kiralayan’dan teslim alma gerek Kiracı’ya teslim, gerek Kiracı’dan teslim alma gerekse Kiralayan’ a geri teslimde yaşanacak gecikmeler hizmet ihlali olarak değerlendirilmeyecek olup, Kiracı ve Kiralayan anılan gecikmelerin olabileceğine ve Garajyeri.com’un sorumlu olmayacağına şimdiden her bir kiralama için muvafakat eder. Bu halde Kiralayan ve  Kiracı da birbirlerinden herhangi bir nam altında bedel talep edemeyeceklerdir.

“Nakit ödemeli” kiralamalarda, “segment opsiyonlu” veya “Şoförlü” kiralamalarda, S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi tarafından KASKO yapılmayan kiralamalarda, Garajyeri.com tarafından vale hizmeti verilmemektedir.

Vale Kiralayan’dan aracı teslim alırken dışının 4 açıdan ve ön arka koltuklarının fotoğraflarını çekip, vale@garajyeri.comadresine mail atar. Vale’nin başkaca ve gözle görülmeyen (radyo, silecek, far vb.) hasar ve ayıplarla ilgili kontrol yükümlülüğü yoktur. Teslim, tutanağa geçirilir ve teslim saati de yazılan tutanak Vale ve Kiralayan tarafından imzalanır.  Aracın gözle görülür bir hasarı olması halinde bunlar da tutanağa yazılır. Kiralayan’ın imzadan imtina etmesi halinde Vale, Araç’ı teslim almayacak ve Garajyeri.com’un veya Vale’nin, Kiralayan ve Kiracı’ya karşı herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Tutanağın karşılıklı imzalanmasından sonra Araç Kiracı’ya götürülür. Aynı tutanağa, Araç’ın Kiracı’ya teslim saati de yazılarak Kiracı ve Vale tarafından imzalanır. Kiracı’nın Vale tarafından tutanağa geçirilen hasarlardan başka hasar olduğu iddiası var ise ve bu hasar/ların Vale’nin çektiği fotoğraflarda da bulunması halinde aynı tutanağa geçirilir ve karşılıklı imzalanır ve kod Kiralayan’ ın sistemde kayıtlı telefon numarasına SMS ile gönderilir.

Kiracı’nın tutanağı imzadan kaçınması halinde araç teslim edilmeyecektir. Vale’nin çektiği fotoğraflarda yer almayan hasarlar Garajyeri.com tarafından yaptırılacak sigortadan karşılanır. Vale’nin sebep olduğu hasarlar nedeniyle kiralamanın iptal edilmesi nedeniyle Vale veya Garajyeri.com’ dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulmayacağı Kiracı ve Kiralayan tarafından şimdiden beyan ve taahhüt edilmektedir.

Kiracı’ nın Araç’ı, “gereği gibi teslim edilmediği” gerekçesi ile teslim almak istememesi halinde Kod Kiralayan’ a gönderilmez ve bu durum da tutanağa geçirilir. Kiralayan’ a SMS ile bildirilir. Araç Kiralayan’ a SMS saatinden itibaren makul sürede, aynı yerde teslim edilir. Kiralayan’ ın hazır bulunmaması halinde, Araç uygun yol kenarı park alanına veya otoparka bırakılır. Otopark ücreti Kiralayan tarafından ödenir. Kontak anahtarı Garajyeri.com’ dan teslim alınır.  Bu durumda Kiralama Bedeli’nin tamamı Kiracı’ya iade edilecek ve araç marka modeline göre alınan 300-1000 TL tutarındaki teminat üzerindeki bloke kaldırılacaktır. Blokenin kaldırılması için ödeme kuruluşuna 3 gün içinde talimat verilecektir. Blokenin kaldırılması ile ilgili banka veya ödeme kuruluşu tarafından yaşanılacak gecikmelerden Garajyeri sorumlu değildir.

vi. Araç’ ın Kiralayan’ a Geri Teslimi:

Mesafeli Kiralama Sözleşmesi” nde belirtilen geri teslim gün ve saatinde Araç’ın geri tesliminde, Kiralayan’ a sistem tarafından SMS veya kullanıyorsa aplikasyon ile gönderilen kod Kiracı tarafından öğrenilip sisteme aplikasyon veya web üzerinden girişi yapılacaktır. Kod’ un girilmiş olması veya “Mesafeli Kiralama Sözleşmesi” nde belirtilen geri teslim saatinden itibaren 2 saat içinde Kiralayan tarafından şikayet gelmemesi Garajyeri.com için “Araç’ın gereği gibi ve hasarsız teslim edildiği” anlamına gelecek ve Kiralama Bedeli 7 gün içinde Kiralayan’ ın hesabına gönderilmiş olacaktır. 300-1000 TL tutarındaki teminatın ise kiralama süresinin bitiminden itibaren 3 gün sonra teminat kapsamındaki kesintiler yapıldıktan sonra kalan bakiyesi üzerindeki bloke kaldırılacaktır.

Araç’ın geri tesliminde gözle görülebilecek ve fotoğraflanabilecek herhangi bir hasarın bulunması halinde Kiralayan tarafından Kiracı’ya kod teslim edilmeden hasar fotoğraflarını Garajyeri.com’ a bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde Garajyeri.com tarafından Kiracı’nın teminatı veya kartından zarar giderimi yapılamayacaktır.

Kiralanan araçların yakıt tüketimi ve dolumu, aracın temizliği ile ilgili gider ve masraflar, ancak Kiracı’ya kod teslim edilmeden ispata yarar fotoğraf ve onayların Garajyeri’ ne iletilmesi halinde Kiracı’nın kartından veya bloke edilen teminattan çekilebilecek bunun dışında Kiralayan ve Kiracı arasında kararlaştırılacaktır. Garajyeri.com’ un belirtilen haller dışında hiçbir taahhüt ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

“Mesafeli Kiralama Sözleşmesi” nde belirtilen geri teslim saatinden itibaren 2 saat içinde Kiralayan tarafından Garajyeri.com’ a “Araç’ın hiç ya da Gereği gibi veya hasarlı teslim edilmediği” ne dair şikayette bulunulması halinde, Garajyeri.com tarafından Kod’ un sisteme girilip girilmediği kontrol edilecektir. Kod’ un sisteme girilmiş olması Garajyeri.com için “Araç’ın süresinde teslim edildiği” anlamına gelecek ve kiralama bedeli ve teminat ile ilgili yukarıdaki (vi) prosedür uygulanacaktır. Kod’ un girilmemiş olduğunun tespiti hali ise “ Araç’ın teslim edilmediği” şeklinde anlaşılacak ve 4 saate kadar gecikilen her saat için 25 TL, 4 saati aşan gecikmeler ise 1 gün olarak değerlendirilecek olup her gün için (gecikme 24 saati aştığında 2 gün gecikme sayılacaktır.) günlük kiralama bedelinin iki katı tutarında ceza tahsil edilecektir.

Aracın teslim edilmiş sayılması ve gecikme sayacının durdurulması icin aracın;

- Araç sahibine veya;

- Garajyeri.com tarafından yönlendirilmiş çekiciye veya;

- Doğa Sigorta anlaşmalı servise veya;

- Araç sahibinin onay verdiği bir 3. şahsa anahtar ve ruhsat ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

- Ön onay verilen araçlarda Garajyeri’ nin göstereceği lokasyon veya otoparkta Garajyeri.com valesine anahtar ve ruhsat ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.  

Kiralayan’ın hasar ile ilgili şikayetinin olması halinde;

Kiracı’nın sigorta sürecini işletmek istemesi durumunda, sigortadan yararlanmak için gerekli işlemler Mesafeli Kiralama Sözleşmesi’ nde belirtilen teslim saatinden itibaren 1 saat içinde yerine getirilecek ve 2 saat içinde Garajyeri.com’a bildirilecektir. Sigorta süreci boyunca Kiracı’nın teminatı muhafaza edilecektir. Eksper raporunda belirtilen tutarın 1250 TL lik kısmı Kiracı’nın teminatı veya kredi kartından tahsil edilerek Kiralayan’a ödenir. Hasarın sigorta kapsamı dışında olduğunun bildirilmesi veya teslim saatinden itibaren 2 saat içinde Kiracı ve Kiralayan’ın Sigorta sürecini işletmeyeceklerine dair iradelerini Garajyeri.com’ a mail ile bildirmeleri halinde veya teslim saatinden itibaren 2 saat içinde Sigorta sürecinin başlatılıp başlatılmayacağına dair sessiz kalınması halinde aşağıdaki prosedür uygulanacaktır;

Kiralayan tarafından hasarlı bölgenın fotoğraflarının kodun Kiracı’ya tesliminden önce Garajyeri.com’ a iletilip iletilmediği kontrol edilecektir. Belirtilen süre içinde iletildiğinin tespiti halinde, Araç’ın ilk fotoğrafları ile karşılaştırılarak fark olması halinde, iki farklı yetkili servisten 2 gün içinde teklif alınarak teklif ortalaması tutarı Kiracı’nın teminatından veya kredi kartından tahsil edilerek Kiralayan’ a ödenecek ve teminat kapsamındaki kesintiler yapıldıktan sonra kalan bakiye üzerindeki blokenin kaldırılması için ödeme kuruluşuna 3 gün içinde talimat verilecektir. Blokenin kaldırılması ile ilgili banka veya ödeme kuruluşu tarafından yaşanılacak gecikmelerden Garajyeri sorumlu değildir. Kodun tesliminden önce fotoğrafların iletilmemiş olması halinde kodun girilmiş olması “ zamanında ve hasarsız teslim” anlamına gelecektir ve teminat kapsamındaki kesintiler yapıldıktan sonra kalan bakiye üzerindeki bloke şikayet tarihinden itibaren kaldırılması için ödeme kuruluşuna 3 gün içinde talimat verilecektir. Blokenin kaldırılması ile ilgili banka veya ödeme kuruluşu tarafından yaşanılacak gecikmelerden Garajyeri sorumlu değildir.

Gözle görünemeyecek (radyonun bozulması, silecek, farın bozulması vb.) ve fotoğraflanamayacak hasarlarla ilgili Kiracı’nın teminatından veya kredi kartından tahsilat ancak Kiracı’nın muvafakatı halinde mümkündür.

Gecikme için kesilecek ceza tutarı, araç marka modeline göre alınan 300-1000 TL tutarındaki teminattan tahsil edilecektir. Araç marka modeline göre alınan 300-1000 TL tutarındaki teminat kapsamındaki kesintiler de yapıldıktan sonra kalan bakiye üzerindeki blokenin kaldırılması için ödeme kuruluşuna 3 gün içinde talimat verilecektir. Blokenin kaldırılması ile ilgili banka veya ödeme kuruluşu tarafından yaşanılacak gecikmelerden Garajyeri sorumlu değildir.

Araç tesliminin Kiracı veya Kiralayan dışında 3. Kişilerden yardım alınarak yapılması halinde, 3. Kişilerin işbu maddede anılan prosedürü uygulamalarından veya kendilerine haber vermelerinden Taraflar kendileri sorumlu olup, teslimin kendisi tarafından yapılmadığı iddia edilemeyecek kendileri teslim etmiş veya almış gibi sorumlu olacaklardır. Teslimin vale hizmeti (Garajyeri.com valesi dışında) ile yapılmış olması halinde de aynı durum geçerlidir.

Araç’ın Kiralayan’a geri teslimine ilişkin Garajyeri.com’dan vale hizmeti alınması halinde teslim prosedürü ve ödemeler;

Araç, Kiracı’ dan “Mesafeli Kiralama Sözleşmesi’nde belirtilen geri teslim saatinden 1 saat önce teslim alınacaktır. Belirtilen saatte Araç’ın Vale’ye teslim edilmemesi durumunda Garajyeri.com’un Vale hizmetini ifa ettiği kabul edilmektedir. Vale tesliminde meydana gelebilecek gecikmeler hizmet ihlali olarak değerlendirilemeyecek olup Kiracı ve Kiralayan, Garajyeri.com’un veya Vale’nin sorumlu olmayacağını ve herhangi bir talepte bulunulamayacağını şimdiden her bir kiralama için muvafakat ederler. Bu halde Kiracı ve Kiralayan’ da birbirlerinden herhangi bir nam altında bedel talep etmeyeceklerdir.

“Nakit ödemeli” kiralamalarda, “Segment opsiyonlu” veya “Şoförlü” kiralamalarda”, S.S. Doğa Sigorta Kooperatifi tarafından KASKO yapılmayan kiralamalarda, Garajyeri.com tarafından vale hizmeti verilememektedir.

Vale Araç’ı Kiracı’dan geri teslim aldığında dışının dört açıdan ve koltuklarının fotoğraflarını çekip Garajyeri.com sistemine mail atar. Vale’ nin başkaca ve gözle görülemeyen ve fotoğraflanamayan (radyo, silecek farın bozulması vb.) hasarlarla ilgili kontrol yükümlülüğü yoktur. Gözle görülür hasar olması halinde tutanağa işlenir ve teslim saati de yazılarak tutanak Kiracı ve Vale tarafından imzalandıktan sonra kod Vale tarafından Kiracı’ya verilir. Kod’un verilmiş olması sadece “ zamanında teslim edilmiş olması” anlamına gelecektir.

Vale’nin Araç’ı Kiralayan’ a götürmesiyle birlikte, Kiralayan aracı kontrol eder. Hasar yok ise teslim saati de belirtilen tutanak karşılıklı olarak imzalanır ve Kiralama bedelinin, Kiralayan’ ın hesabına gönderilmesi için ödeme kuruluşuna 3 gün içinde talimat verilecektir. Banka veya ödeme kuruluşu tarafından yaşanılacak gecikmelerden Garajyeri sorumlu değildir. 300-1000 TL tutarındaki teminatın ise kiralama süresinin bitiminden itibaren 3 gün sonra teminat kapsamındaki kesintiler yapıldıktan sonra kalan bakiyesi üzerindeki blokenin kaldırılması için ödeme kuruluşuna 3 gün içinde talimat verilecektir. Blokenin kaldırılması ile ilgili banka veya ödeme kuruluşu tarafından yaşanılacak gecikmelerden Garajyeri sorumlu değildir.

Gözle görülür ve fotoğraflanabilir hasar veya masraf sebebi var ise Kiralayan tarafından fotoğrafları çekilip Garajyeri.com’a şikayet de bildirilerek info@garajyeri.com adresine e-mail ile gönderilir. Kiralayan tespit ettiği hasarların tutanağa geçirilmesini talep edecektir.

Vale’nin sebep olduğu hasarlar Garajyeri.com tarafından yaptırılacak Sigortadan karşılanır.

Kiralayan’ın teslim aldığına dair imzası bulunan tutanağa geçirilmeyen hasarlardan Kiralayan kendisi sorumludur. Kiracı’nın sebep olduğu hasarlarla ilgili madde 3.b.vi’daki prosedür işletilecek ve fakat süreler Araç’ın vale tarafından teslim edildiği saatten itibaren başlayacaktır. Teslim saatinin belirlenmesinde Vale tarafından tutulan tutanakta yazan saat esas alınacaktır.

Kiralama Bedeli’nin Kiralayan hesabına gönderilmesi, geri teslime dair tutanağın imzalanmış olması koşuluna bağlıdır.

Şoförlü Kiralamalar

Şoför hizmeti ile kiralanan araçlarda, Garajyeri.com’ un, şoförün ya da aracın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sahip olması gereken belge ve niteliklere sahip olduğuna dair hiçbir taahhüt veya garanti yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşbu niteliklere aykırı kiralamalar nedeniyle, Araç Sahibi/Kiralayan, Kiracı veya şoförün maruz kalacağı ceza ve sair zararlara ilişkin talepler nedeniyle Garajyeri.com’ a başvurulamaz.

Şoför hizmeti ile kiralanan araçlarda; zamanında geri teslim etmeme ve kiralama süresince kesilecek trafik cezaları nedeniyle Kiracı’dan bedel talep edilemeyecek olup, uyuşmazlık şoför/Araç Sahibi/Kiralayan arasında çözülecektir.

Garajyeri.com üzerinden kiralanan araçların günlük bazda km sınırları aşağıda belirtilmiştir.

Platformda, Kilometre sınırı olmadan listelenen araçlar için aşım bedeli talep edilemeyecektir.

1-3 gün kiralamada günlük 400km,

4-7 gün kiralama günlük 300km,

8-21 gün kiralama günlük 200km,

22-30 gün kiralama 100km

Bu sınırların Kiracı tarafından geçilmesi sonucu, Kiralayan' a, Kiracı her km için 0,5 TL ek ücret ödemek ile yükümlüdür.

Birbirini takip eder şekilde ve/veya araç teslim edilmeksizin yapılan yeni kiralamalar tek kiralama olarak kabul edilecek olup, toplam süre fark etmeksizin km sınırı toplam kiralama süresi baz alınarak hesaplanacak ve her yeni kiralamaya yeni km limiti eklenmeyecektir.

Araç Sahibi/Kiralayan’ ın Kiralamalara Ön Onayı

Her ne kadar Araç sahibi/Kiralayan ve Kiracı arasındaki kira sözleşmesi Araç Sahibi/Kiralayan’ ın kiralama isteğini kabulü ile gerçekleşiyor olsa da; Araç Sahibi/Kiralayan’ ın, kiralama sayfasından, belirleyeceği zaman dilimi içerisinde gelecek kiralama isteklerini peşinen kabul ettiğine dair onay vermesi halinde, Garajyeri.com’ a platform üzerinden Kiracı’ ya Araç sahibi/Kiralayan nam ve hesabına kiralama onayı gönderme yetkisi ve yine kendisinin nam ve hesabına EK-5’ teki “Mesafeli Kiralama Sözleşmesi” ni elektronik olarak onaylama yetkisi verilmiş olacak ve işbu onay ile kiralama gerçekleşmiş sayılacak ve Garajyeri.com % 15 oranındaki “sistem kullanım ücretine” hak kazanacaktır ve işbu ücret hiçbir koşulda iade edilmeyecektir.

Kiralama Sözleşmesi bu halde de Araç Sahibi/Kiralayan arasında akdedilmiş olacak ve Garajyeri.com kiralamanın tarafı olmayacak ve herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Araç sahibi/Kiralayan, Ön onay süresi içinde gerçekleşen kiralamalardan doğan yükümlülüklerine uymak ve son kiralama süresi boyunca aracın kullanımına müsaade etmek zorundadır. Ön Onay süresi bitmeden Ön Onay’ın kaldırılması halinde de, iptal anına kadar gerçekleşmiş kiralamalardan doğan yükümlülüklerine katlanmak zorunda olup, aracın derhal teslimini talep edemeyecektir.

Araç Sahibi/Kiralayan tarafından Ön Onay’ın verilmesinden itibaren, Garajyeri.com valesi tarafından araç teslim alınacak ve Garajyeri.com tarafından belirlenecek bir otopark veya uygun bir yere veya vale hizmeti talep eden Kiracı’ ya teslim edilecektir. Aracın Araç sahibi/Kiralayan veya Kiracı’ dan teslim alınması veya geri teslimine ilişkin işbu Sözleşme madde 4.3’ te düzenlenen Garajyeri.com valesine ilişkin düzenlemeler ve sorumluluklar geçerli olacaktır.

Ön onay süresi boyunca kiralanan araç, kiralama bitiminde Garajyeri.com tarafından gösterilen otoparka getirilecek ve Garajyeri.com valesi tarafından Araç sahibi/ Kiralayan nam ve hesabına madde 4.3’ te belirtilen prosedürle teslim alınacaktır. Kiracı’dan teslim alınan araç, Ön Onay süresi boyunca kirada olmadığı sürelerde Garajyeri.com tarafından belirlenen otopark veya uygun bir lokasyonda park halinde duracak ve yeni bir kiralamada Kiracı tarafından anılan lokasyondan teslim alınıp, yine Garajyeri.com tarafından gösterilen otopark veya lokasyona teslim edilecektir.

Ön Onay verilen araçlarda Kiracı sadece 09.00- 21.00 saatleri arasında teslim ve geri teslim talep edebilecek olup, bu saatler dışına taşan geri teslimlerde araç ancak Garajyeri.com’un vale temin takviminin uygun olması halinde ertesi gün belirtilen saatler arasında teslim alınabilecek ve teslim saatine kadar Kiracı’ dan gecikme bedeli tahsil edilecektir.

Aracın yolda kenarında uygun bir yerde veya otoparkta beklediği süre boyunca uğrayacağı hasarlardan veya 3. Kişilere vereceği zararlardan veya yanlış park dışında, resmi makamlar tarafından alıkonulması veya muhafaza altına alınmasından, Garajyeri.com hiçbir şekilde sorumlu olmayacak ve aracın Garajyeri.com valesi tarafından anılan mahal veya otoparkta bırakıldığı, otopark fişi, mobese kayıtları, tanık ve sair her türlü delille ispat edilebilecektir.

Ön onay süresi boyunca aracın park halinde durmasından doğan park masrafları Garajyeri.com tarafından karşılanacaktır. Park masraflarının Garajyeri.com tarafından Ön Onay süresi boyunca peşin ödenmesi ve Araç sahibinin/Kiralayan’ ın Ön Onayı süresinden önce iptal etmesi halinde kalan sürelerle ilgili masraflar Araç sahibi/ Kiralayan’ dan tahsil edilir.  

Ön Onay verilen araçlara platform üzerinden kiralama kabulü gönderilmesi Garajyeri.com’ un vale uygunluk durumuna bağlı olup, reddi halinde Araç sahibi/Kiralayan veya Kiracı, Garajyeri.com’ dan herhangi bir nam altında hak ve alacak talep etmeyecektir.

4. Aracı Hizmet Sağlayıcı

İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan Güvenli Ödeme ve Teslim Sistemi işleyişini sağlamak amacıyla Kiralayan ve Kiracı, sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin ve teminatların kendi nam ve hesabına tahsil edilmesi ve uhdesinde tutulması konusuna münhasır olarak, Garajyeri.com’ u temsilci olarak atamaktadır. Kiracı, kiralama bedeline ilişkin ödemeyi Kiralayan’ ın temsilcisi sıfatıyla Garajyeri.com’ a yapmakla kiralama akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Kiralayan veya Kiracı tarafından iptal edilmesi halinde Garajyeri.com, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir. Anılan temsil yetkisi hiçbir surette Garajyeri.com’ un Kiralayan olarak değerlendirilmesi anlamına gelmeyecektir.

5. Araç Takip Sistemi

Kiralayan dilerse, Garajyeri.com tarafından belirlenen bedel karşılığında takip cihazı kiralayarak Araç’ın izlenebilmesini sağlayabilir. Takip cihazı bulunan Araç listelenirken, Kiracı’nın onayının alınabilmesi için Araç’ın listelenen özelliklerinde takip cihazı takıldığının belirtilmesi zorunludur.

Cihaz Kiralayan’ın adresine kargo ile gönderilir. Cihaz demonte halde; röle, 2 adet anten, ana cihaz ve bir seri kablo olmak üzere 5 parça halinde gönderilecek olup, kargo tesliminde paketi içeriğini ve parçaların tam olduğunu kontrol edip bildirmeyen Kiralayan parçaları tam olarak teslim almış sayılır. Kiralayan’ın Cihaz’ın çalışırlığını kontrol etme yükümlülüğü olmadığı gibi; cihaz, Araç ile birlikte gidilmek suretiyle, sadece Garajyeri.com tarafından bildirilen kişilere ve Araç’a en yakın serviste randevu saatinde taktırılacak ve sökülecektir. Kiralayan’ın randevu verilen gün ve saatte servise gitmemesi halinde ikinci randevu için 35 TL’lik montaj ücreti Kiralayan tarafından ödenir.

Kiralayan, cihaz kiralama süresi bitiminden itibaren en geç 2 gün içinde Garajyeri.com tarafından belirtilen randevu saatinde ve Garajyeri.com tarafından bildirilen kişilere ve Araç’a en yakın serviste söktürüp, Garajyeri.com’ a teslim etmekle yükümlüdür. 2 gün içinde yönlendirilen servise gidilmemesi halinde Kiralayan’dan 300 TL daha tahsil edilir. Makul süre içinde iade etmesi halinde 300 TL kısmi olarak veya tamamen iade edilir. Kiralayan’ın randevu verilen gün ve saatte servise gitmemesi halinde ikinci randevu için 35 TL’lik montaj ücreti Kiralayan tarafından ödenir.

Bozuk teslim edilen veya hiç teslim edilmeyen cihazın bedeli ve ilk randevuya gidilmemesi halinde ödenecek servis montaj ve demontaj bedeli Kiralayan’ dan alınan depozitodan veya kredi kartından kredi kartı bilgilerini kullanıp mail order yolu ile tahsil edilir. Bu halde İyzico veya banka ve sair kuruluşlar tarafından tahsil edilecek; komisyon, masraf, vergi ve benzeri giderlerden Kiralayan sorumludur.

Araç Takip Cihazının Kullanıldığı Durumlar

Araç takip cihazı, kiralamış olduğunuz araçta sürekli bir izleme ve aracın yerinin tespitine sebebiyet vermez. Cihazın yer tespiti sadece; kaza, hasar, kiralama süresinin bitmesine rağmen aracın teslim edilmemiş olması,  Kiracı’ ya ulaşılamaması vb. durumlarda kullanılacaktır. Kiracı, listeleme sayfasındaki özelliklerde “Araç Takip Sistemi” belirtilen araçların bu amaçlarla izlenebileceğine ve verilerin kaydedilebileceğine muvafakat etmiş olur ve kişisel haklarının ve kişisel verilerinin, özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği iddiasında bulunamaz.

Madde 5 – Cayma Hakkı

Kiracı, kiralama isteği gönderdikten sonra, araç sahibinin isteği onaylamasının ardından Garajyeri.com’ a ait olmak üzere kiralama bedelinin (sigorta primi hariç) %15'i "sistem kullanım ücreti" olarak Kiracı' nın kredi kartından tahsil edilir. Bu komisyon tutarı hiçbir şartta iade edilmez.

Kiracı’ nın “Mesafeli Kiralama Sözleşmesi’ni” sitede yer alan “İptal” bölümünden kira süresi başlangıcına 24 saat kalaya kadar feshetmesi halinde Garajyeri.com’ a ait olmak üzere tahsil edilen "sistem kullanım ücreti" dışındaki bedel iade edilir. Bedelin iadesi için iptalden itibaren 3 gün içinde ödeme kuruluşuna talimat verilecektir. Banka veya ödeme kuruluşu tarafından yaşanılacak gecikmelerden Garajyeri sorumlu değildir. Araç marka modeline göre alınan 300-1000 TL tutarındaki teminat üzerindeki blokenin de kaldırılması için ödeme kuruluşuna 3 gün içinde talimat verilecektir. Blokenin kaldırılması ile ilgili banka veya ödeme kuruluşu tarafından yaşanılacak gecikmelerden Garajyeri sorumlu değildir.

Kiralama Sözleşmesi’ nin kiralama süresinin başlamasına 24 saatten kısa bir zaman önce feshedilmesi halinde cayma cezası olarak 1 (bir) günlük kiralama ücreti (Saatlik kiralanan araçlarda kiralama bedeli alınır.) ve Garajyeri.com’a ait olmak üzere sistem kullanım ücreti dışında kalan bakiyenin iadesi için ödeme kuruluşuna 3 gün içinde talimat verilecektir. Blokenin kaldırılması ile ilgili banka veya ödeme kuruluşu tarafından yaşanılacak gecikmelerden Garajyeri sorumlu değildir. Araç marka modeline göre alınan 300-1000 TL tutarındaki teminat üzerindeki blokenin de kaldırılması için ödeme kuruluşuna 3 gün içinde talimat verilecektir. Blokenin kaldırılması ile ilgili banka veya ödeme kuruluşu tarafından yaşanılacak gecikmelerden Garajyeri sorumlu değildir.

Cayma Cezasının Kiralayan’ ın hesabına transfer edilmesi için fesihten itibaren 3 iş günü içinde talimat verilecektir. Banka veya ödeme kuruluşu tarafından yaşanılacak gecikmelerden Garajyeri sorumlu değildir. içinde edilir.

“Nakit ödemeli” olarak listelenen araçlarda, aylık 60 TL tutarındaki sistem kullanım ücreti, araç kiralamalara açıldığı anda, kiralamanın gerçekleşmesine gerek olmaksızın, komisyonlar dahil Kiralayan’ ın kredi kartından tahsil edilecek ve hiçbir koşulda iade edilmeyecektir.

Madde 6- Kullanım Şartları

Siteye girdiğinizde veya Garajyeri.com hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecek ve Garajyeri.com’ a kullanıcı sözleşmesini haklı nedenle ve tazminatsız fesih ve üyeliği iptal hakkı verecektir:

1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi,

2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,

3. Suç konusu veya çalıntı aracın kiralanması veya kiralanmak üzere sitede teşhiri, üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,

4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Garajyeri.com hizmetlerinin kullanılması,

5. “Mesafeli Kiralama Sözleşmesi”’ndeki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,

6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,

7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,

8. Garajyeri.com’ un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,

9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,

10. Garajyeri.com veya Kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,

11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, Garajyeri.com altyapısına, sistemine zarar verilmesi,

12. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,

13. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.

14. Araç kiralama ücretini garajyeri.com üzerinden ödemek veya almak

Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu ve tüzel kişi ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunuzu beyan ve garanti etmektesiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul etmektesiniz.

İşbu sözleşmeye taraf olmakla, Garajyeri.com’ un site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde idari ve yargı makamlarına ve yasalarla bilgi verilmesi zorunlu kılınan sair kuruluşlara verebileceğini kabul etmektesiniz.

Kullanıcılar, verdikleri elektronik posta adresi ve cep telefonu ile yapılan tüm işlemlerin kendi sorumluluğunda olduğunu ve kendi razısı ile yapıldığını kabul ve beyan ederler.

Madde 7- Kiralama Koşulları

İşbu Sanal Pazar’da araç listelediğinizde, Kiralayan sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullara, işbu sözleşme ve eklerine, sitede yer alan ve zaman zaman değişebilecek kural ve uyarılara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz:

1. Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz.

2. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, Elektronik Haberleşme Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler ile ilgili Yönetmelik ve Banka Kartları ve Kredi Kartları kanunu ve ilgili Yönetmelik dahil tüm düzenlemelere uygun davranacağınızı ve Kiracılar’ ın tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve Kiracı’nın taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, tüketici hukuku uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.

3. Kiralayan olarak;

a. Araçları sitede listelemeye ve kiralamaya arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz araçların kiralama hakkının hukuka uygun şekilde size ait olduğunu, listelediğiniz aracın maliki değilseniz, araç malikinin kimlik bilgilerini ve T.C. kimlik numarasını siteye güvenliği ve sigorta işlemleri için Garajyeri.com ile paylaşacağınızı,

b. Araç/ları mevzuata uygun olarak sitede listelediğinizi ve kiralamaya arz ettiğinizi bunun için herhangi bir engel bulunmadığını, listelediğiniz görüntü ve özelliklerde olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,

c. Araçların, kiralama süresince geçerli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası bulunduğunu, geçerli periyodik muayenesinin yaptırılmış ve uygunluk almış olduğunu,

d. Araç kiralamaya arza sunarken EK 2’ de yer alan Listeleme Kurallarına uygun hareket etmeyi,

e. Listelenen Araç/ların güncel ve yasal olmasından veya yasal sınırlamalara tabi olan (ancak yasalarca öngörülmüş izinlerle kullanılabilen, özel belge gerektiren vb.) kiralamaya arzından ve kiralanmasından sorumlu olduğunuzu,

f. Yolcu taşıma şeklinde kiralama yapılmayacağını,

g. Yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı,

h.İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Garajyeri.com tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı,

i. Sigortasız ve muayenesiz araç kullanmaktan ceza almamış olduğunuzu,

j. Kiralayan olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişiye yaptırmanız durumda, Garajyeri.com ve Kiracı’ya karşı üçüncü kişinin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü kişi ile birlikte sorumlu olduğunuzu,

k. Araçlara takılacak akıllı takip ve sürücü performans cihazlarından toplanan verileri Garajyeri.com’a vermeyi,

l. Garajyeri.com’un, araçlara takılmak üzere aracın lokasyonu ve harcadığı yakıtı hesaplayacak bir cihazı araç sahiplerine ücretsiz verebileceğini veya belirleyeceği ücret üzerinden satın almak isteyen araç sahiplerine satabileceğini.

m. Mobil uygulama üzerinden kapı açmaya olanak veren tip cihazlara sahip araçlar için, Araç Sahibinin onayıyla elden anahtar teslimi olmadan aşağıdaki şekilde kiralama yapılabileceğini kabul etmektesiniz.

- Kiracı araca istekte bulunur.

- Araç sahibi kiralama isteğine onay verir.

- Kiracı aracın bulunduğu noktaya gider. Kiralama saati başlayınca mobil uygulama üzerinden kapıları açar. Araç içindeki anahtarlar vasıtasıyla aracı çalıştırır.

-Kiralama bitince aynı lokasyona aracı geri bırakır. Anahtarı torpidoya koyar. Kapıları mobil uygulama üzerinden kilitler.

Bu halde dahi işbu sözleşmedeki teslim, garanti ve ödemeye ilişkin hükümler uygulanabildiği ölçüde geçerlidir.

4. Kiracı olarak;

a. Kiralanan aracın sınıfına uygun en az 1 yıllık geçerli ehliyete sahip olduğunuzu ve 23 yaşınızı doldurmuş olduğunuzu, ekonomi segmentindeki araçlar için 21 yaşınızı doldurmuş olduğunuzu,

b. Kiralanan aracı yarışlarda ve kiralama amacı dışında kullanmayacağınızı, araç ile birşey itip çekmeyeceğinizi, römork bağlamayacağınızı, ruhsatına, kiralanma amacına ve araçları Karayolları Tarfik Kanunu’na uygun kullanacağınızı, ticari amaçla kullanmayacağınızı,

c. Trafik ceza puanınızın 50 nin altında olduğunu ve son 5 yılda alkollü araç kullanmaktan ceza almamış olduğunuzu ve son 3 yılda ikiden fazla kazaya karışmamış olduğunuzu (Aksi halde meydana gelecek kaza ve hasarlar sigorta kapsamında olmayacak ve bütün zarardan Kiracı sorumlu olacaktır.) ,

d. Aracı Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında kullanacağınızı,

e. Aracı, alkol, uyuşturucu ve insan bilincine veya hareket kabiliyetine direkt etki edecek herhangi bir maddenin etkisinde kullanmayacağınızı, Gümrük mevzuat, Trafik mevzuat başta olmak üzere, T.C. Kanunları ve yönetmeliklerine aykırılı teşkil edecek şekilde ve taşınması suç sayılan eşyaların veya kişilerin taşınması veya her türlü yasadışı amaçlı iş için kullanmayacağınızı,

f. Belirtilenden farklı bir yakıt alımı gerçekleştirmeyeceğinizi,

g. Araç malikinin Kiralayan’ dan başka 3. Bir şahıs olması halinde, Kiralayan’ ın işbu sözleşme ve “Mesafeli Kiralama Sözleşmesi” nden doğan Kiracı’ya karşı kullanabileceği bütün dava ve talep haklarının Araç Maliki’ne devredilebileceğini şimdiden kabul ettiğinizi kabul etmektesiniz.

Madde 8- Hasarlar, Arıza, Kazalar ve Cezalar

Sigorta Dışında Kalan Haller ve Tazmini

Aracın, iş bu sözleşmedeki maddelere ve Üye’lik kurallarına, ve Karayolları Trafik Kanunu’nda belirtilen maddelere uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda ve Kiracı’nın kusurlu kullanımından dolayı ortaya çıkacak ve sigorta kapsamında olmayan zararların, değer kaybı ve kazanç kaybına ilişkin takip eden hükümler saklı kalmak kaydıyla, tamamından Kiracı sorumludur. Araçta oluşacak değer kaybı ve kazanç kaybından Kiracı’nın sorumlu tutulabilmesi ancak; Kiracı’nın kötüniyeti, kastı, sigorta poliçesindeki kapsam ve prosedürlere uymayarak sigortanın devre dışı kalmasına sebep olması (gerekli tutanakların tutulmaması, fotoğraf çekilmemesi, alkollü araç kullanımı, bildirilen sürücüden başka bir sürücüye kullandırılması vb.) ve benzeri durumlarla Kiralayan veya Araç Sahibi’ni zarara uğratması halinde mümkün olup, olağan kaza veya hasar hallerinde araçta oluşacak değer kaybı  ve kazanç kaybının kiralamanın doğal sonucu olduğu ve yukarıda belirtilen durumlar haricinde Kiracı’ dan talep ve tazmin edilemeyeceği, Kiralayan’ ın ve/veya Araç Sahibi’ nin bunlara ilişkin dava ve talep haklarından şimdiden feragat ettiği kabul olunur.

Sigorta tarafından karşılansa dahi, rücu edilmek suretiyle Kiralayan, Araç Maliki veya Garajyeri.com’ un sorumlu kılındığı zararlar da Kiracı’ dan tahsil edilecek olup, Garajyeri.com bu nedenle uğrayabileceği zararın tazmini için uhdesinde tuttuğu kiralama bedeli, sürücü yaşı ve araç marka modeline göre alınan 300-1000 TL tutarındaki teminat üzerinde hapis hakkı kullanabilecek ve Kiracı’dan kaynaklanan aşan zararın tazmini için Kiracı’nın kredi kartı bilgilerini kullanıp mail order yolu ile zararını tazmin edebilecektir.

Kaza anında Yapılması Gerekenler

Kiracı, sigorta kapsamındaki haklardan yararlanılabilmesi için, kaza anında EK-3’ teki “Kaza Anında Kiracı’ nın Yükümlülükleri Listesi” nde yer alan yükümlülükleri ve poliçede yer alan yükümlülükleri yerine getirmek, gerekli mercilere haber vermek, gerekli bilgi belge ve raporları almak zorundadır. Aksi halde Kiralayan’ ın, Garajyeri.com’ un ve 3. Kişilerin kaza nedeniyle uğradığı bütün zararlardan Kiracı sorumlu olacaktır.

Kaza olmaksızın aracın arızalanması halinde, arızanın giderilmesinden Kiralayan sorumludur. Arızanın Kiracı’nın kusurundan kaynaklanması halinde . Her halde Kiracı, aracın Kiralayan’ a teslimine ya da servise çekilmesine nezaret etmek zorundadır.

HGS/OGS, park ve trafik cezaları

İşbu sözleşmede aksi belirtilen durumlar haricinde, kiralama süresi içinde (herhengi bir nedenle erken geri teslim halinde teslim anına kadarki) ve kiralama ile ilgili tahakkuk eden HGS/OGS, park ve trafik cezalarından Kiracı sorumludur. Kiralama süresince oluşan ek ücretlerin kiralama bitimini takip eden 3 gün içinde Garajyeri'ne bildirimi araç sahibi sorumluluğundadır. Ödeme gecikmesi nedeniyle oluşan cezalardan kiracı sorumlu değildir.

Çekici Hizmeti

Kaza veya kaza olmaksızın arıza halinde aracın çekici ile bulunduğu yerden kaldırılmasını gerektiren durumlarda;

Araç’ın Doğa Sigorta Kooperatifi tarafından sigortalanması halinde, Kiracı tarafından (216) 524 33 80 numaralı telefondan Inter Partner Assistance çekici hizmetleri ve Kiralayan; Araç’ın Doğa Sigorta Kooperatifi dışında bir sigorta kuruluşu tarafından sigortalanması halinde, Kiracı tarafından Araç istek sayfasında belirtilen Numara ve Kiralayan aranacak ve gerekli yasal işlemlerin tamamlanması ve gerektiği hallerde sigorta eksperinin tespitinin tamamlanmasından sonra araç bulunduğu yerden kaldırılacaktır.;

  • Kiralanan Araç’ın arızalanması halinde; Kiracının kusurlu olduğu her halde çekici ücretini Kiracı, Kiracı’nın kusurlu olmadığı her halde Kiralayan,
  • Araçta meydana gelen hasarlarda Kiracının tamamen (%100) kusursuz olduğu her halde çekici ücretini KASKO ödeyecektir.
  • Kiracı’nın % 100 kusursuz olduğu halde çekici ücretini kapsamaması halinde Kiralayan ödeyecektir.
  • Doğa Sigorta Kooperatifi dışında KASKO’su bulunan araçların poliçesinin, Kiralanan Araç’ın arızalanması veya kiracının kusurlu olduğu halde veya başkaca her halde çekici ücretini karşılaması durumunda ayrıca Kiracı’dan talep edilemeyecektir.
  • Aracın kiralama süresince kaza olmaksızın ve Kiracı’nın hatasından kaynaklanmayan sebeplerle arızalanması halinde çekici ücreti Kiralayan tarafından karşılanacaktır. Bu halde ücret Çekiciye Garajyeri.com tarafından ödenecek ve Kiralayan’ a rücu edilerek, öncelikle Kiralayan’ ın halihazırda Garajyeri.com hesabında tutulan kiralama bedelinden mahsup edilecektir. Kiracı’nın kusurundan oluşan arıza halinde, Kiracı aracı Kiralayan’ a teslim yerinde teslim etmekle ve masraflarını ödenmekle yükümüdür.

Doğa Sigorta Kooperatifi tarafından sigortalı araçlarda, Inter Partner Assistance dışında başka bir çekici hizmetinin aranması halinde sigorta kuruluşu ve Garajyeri.com’ un herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

Kiralama süresi bitmeden ve teslimden sonra Kiracı tarafından aracın Kiracı’dan kaynaklanmayan arıza nedeniyle iadesi ve kalan süreye ilişkin bedelin iadesi talebi halinde, bakiye bedelin iadesi iade edilen gün tam gün sayılarak yapılacaktır. Aracın arızalanmasındaki kusura ilişkin uyuşmazlık Kiracı ve Kiralayan arasında çözümlenecektir.

Kaza halinde Araç’ın İstanbul içindeki servisten geri tesliminden Kiralayan sorumludur. İstanbul dışındaki herhangi bir servise çekilmiş olması halinde ise; kazada Kiracı’nın kusurlu olması halinde (oranına bakılmaksızın) İstanbul’a getirtilme masraflarını Kiracı, Kiracı’nın % 100 kusursuz olması halinde ise Kiralayan öder.

Kontak anahtarının kaybolması-çalınması

Kiracı Garajyeri.com’u 0216 912 05 07 Numaralı hattan arayıp durumu bildirir. Garajyeri.com Kiralayan’ı durumdan derhal haberdar eder ve Kiralayan yedek anahtar ile aracı almaya gider. Bu durumda Kiralayan 15 gün içinde anahtarı yeniletir. Faturasını Garajyeri' ne iletir. Yenileme bedeli Kiracı ‘ nın teminatından veya kredi kartından tahsil edilir. Doğa sigorta’dan sigortalanan araçlarda; Sigorta poliçesindeki koşullara uygun olarak; muafiyet kapsamındaki ilk 1250 TL lik kısım Kiracı tarafından 1250 TL’den 2000 TL’ye kadar olan kısım Sigorta tarafından ödenir. Sigorta kapsamında olmaması halinde, Kiracı, kusurlu ise Kiracı tarafından, kusursuz ise Kiralayan tarafından ödenir.

Doğa sigorta dışında bir sigortacı tarafından sigortalanan araçlarda; sigorta kapsamına girmemesi halinde Kiracı en fazla 1250 TL ile sorumludur. Sigorta kapsamında olmaması halinde, Kiracı, kusurlu ise Kiracı tarafından, kusursuz ise Kiralayan tarafından ödenir.

Kampanyalar

Garajyeri.com’un platform üzerinden veya e-posta, SMS gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü iletişim araçlarıyla bildirdiği kampanyalar, bildirimde belirtilen süre ile sınırlı olup, Garajyeri.com, her halde kampanya konusu işlem gerçekleştirilmeden önce Kampanya’yı kaldırma veya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir. Fiyat indirimleri de aynı şekilde kaldırılabilir. Kampanya veya fiyat indirimlerinden arka arkaya günler için yararlanılamaz ve her gün için ayrı istek bildiriminde bulunulması halinde ilk günden sonraki istekler iptal edilir. Kampanyada aksi belirtilmemişse, farklı kampanyalar birleştirilemez. Bunlardan başka Garajyeri.com, kampanyaların kötüye kullanıldığının tespiti halinde, tek taraflı iradesiyle kullandırmama hakkına sahiptir.

Madde 9 - Fikri Mülkiyet

Sitenin tasarımı, imge, html kodu dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sitede Garajyeri.com tarafından oluşturulan tüm içerik ile Garajyeri.com markası ve logosu Garajyeri.com’ a aittir. Kullanıcılar, Garajyeri.com’ un fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

Madde 10 – Garajyeri.com Hakları

Kullanıcı olarak, kiralamaya arz edilen ürün ve/veya hizmetlerle veya site üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemlerle ilgili olarak, Garajyeri.com’ a yöneltilecek her hangi bir yasal takibat, soruşturma veya davada Garajyeri.com' un sorumlu olmadığını ve Garajyeri.com’ un kendisini savunması için gerekli olan tüm bilgi ve belgeleri en kısa sürede sağlamayı kabul etmektesiniz. Üçüncü kişilerden uyarı gelmesi veya herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde, Garajyeri.com ilgili içerikleri siteden kaldırma hakkına sahiptir. Garajyeri.com’ un söz konusu ürün ve/veya hizmetleri siteden kaldırması nedeniyle Kiralayan’ a karşı herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Sözleşmede belirtilen yasaklı ürünleri ve ilgili mevzuat tarafından satışı yasaklanan ürünleri satışa arz ettiği ve/veya sözleşme hükümlerine ve sitede belirtilen kurallara uymadığı tespit edilen Kiralayan’ın üyeliği, Garajyeri.com tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Garajyeri.com, marka ve fikri haklar dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkının ihlal edildiğini iddia eden kişilerce yapılacak başvuruları inceleyecektir. Garajyeri.com yapılan başvurular sonucunda, kullanıcılara ilişkin ürün ve/veya hizmetlerin listelemelerini kaldırma ve gerektiğinde kullanıcıların üyeliklerini askıya alma veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Kiralayan, şimdiden, listeleyeceği araçların, görüntü, video, teknik özellik, plaka, semt mahalle gibi adres bilgileri, fiyat vb. özellikleri dahil olmak üzere Garajyeri.com reklamlarında kullanabileceğini, listeleyen isminin de reklamlarda yer almasına muvafakat ettiğini kabul etmektedir.

Madde 11 – Puanlama

Kiralayan ve Kiracı, kiralama sözleşmesindeki ifa yeterlilikleri ve memnuniyet ve şikayetlerini beyan etmek üzere sitenin Kullanıcı profilinde yer alan Kullanıcıyı puanla ve yorumla alanından diğer tarafa oy verip yorum yazabileceklerdir. Puanlama sonuçları ve yorumlar 3. Kişiler tarafından da görülebilecektir.

Madde 12 - Fesih

Taraflardan herhangi biri, tek taraflı olarak işbu sözleşme ve eklerini her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak ifa edeceklerdir.

Garajyeri.com, işbu sözleşme ve eklerini ihlal etmeniz durumunda sözleşmeyi ve üyeliğinizi derhal tek taraflı olarak feshedebilecektir. Bu durumda, Garajyeri.com’ un uğradığı/uğrayabileceği tüm doğrudan dolaylı, menfi veya müspet zarar ve ziyandan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.

Madde 13 - Sorumluluklar

Siz, i) işbu sözleşmeye aykırı eylem veya işlemler ii) kullanacağız marka, logo ve içerik iii) listelediğiniz ürün ve/veya hizmetler iv) yaptığınız reklam, promosyon, kampanya veya tanıtım ve v) yasal düzenlemelere aykırı eylem ve işlemler nedeniyle Garajyeri.com, Garajyeri.com çalışanları ve yöneticileri ile Garajyeri.com kullanıcılarının maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, hiçbir yasal merciin hükmüne hacet kalmaksızın, Garajyeri.com' un ilk yazılı talebini müteakip 7 (yedi) gün içerisinde tüm fer'ileriyle birlikte nakden ve defaten ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul etmektesiniz.

Garajyeri.com dilerse, bu bedelleri Garajyeri.com güvenli hesapta bulunan bakiyeden mahsup etme veya bu bedelleri bloke etme hakkını haizdir.

Garajyeri.com' un işbu sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Garajyeri.com' un Kullanıcıdan varsa tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.

Madde 14 - Genel

1. Taraflardan herhangi biri, işbu sözleşme kapsamında üstlendiği herhangi bir yükümlülüğün, mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilmemesi veya gecikmesinden dolayı diğer tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. Mücbir sebep, tarafların makul kontrolleri dışında kalan öngörülmeyen ve önlenemeyen herhangi bir olaydır. Aşağıda belirtilenler ile sınırlı kalmamak kaydıyla, halk ayaklanması, savaş, hükümet tahditleri ve idari kararlar, ambargo, hükümetin veya bir kurumunun uygulaması, internet hızı ve kesintileri, doğal afet, fırtına, yangınlar, kaza, sabotaj, patlama, terörist saldırı, malzeme veya sarf malzemesi darlığı, grev ve lokavt mücbir sebep sayılır.

2. Kullanıcılar, Güvenli Ödeme ve Teslim Sisteminden ve Garajyeri.com hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden sorumludurlar. Sözleşme konusu işlemler sebebiyle, karşı tarafın yerine getirmesi gereken vergisel yükümlülükler nedeniyle vergi idaresi tarafından Garajyeri.com adına bir vergi tahakkuk etmesi ve bu vergi nedeniyle vergi ziyaı cezası veya diğer ceza ve fer’i alacakların talep edilmesi halinde, Garajyeri.com katlanmış olduğu tüm bu ödemeler için Kullanıcılar’ a rücu edebilecek olup, Kullanıcılar işbu sözleşmeyi imzalamakla, Garajyeri.com’ a karşı hiçbir itiraz ve dava hakkını kullanmaksızın söz konusu vergi ve cezalar ile fer’i alacakları geri ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedirler. Söz konusu hüküm Garajyeri.com’ un Kullanıcılar adına vergi kanunları gereğince sorumlu sıfatıyla ödeyeceği vergiler içinde geçerlidir.

3. Garajyeri.com' un bağlı şirketleri veya iştiraklerine veya bunların hissedarlarına yapacağı devirler hariç olmak üzere, taraflar, işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceklerdir.

4. Tarafınızla yapılacak bütün bildirimler, elektronik ortamda ilanlar ile ya da yazılı olarak sistemde belirttiğiniz e-posta adresinize, belirttiğiniz GSM numarasına veya fiziksel adresinize yapılacaktır. Herhangi bir e-posta, telefon numarası veya adres değişikliğini yazılı olarak bildirmediğiniz veya sitede güncellemediğiniz takdirde, mevcut e-posta adresinize, GSM numaranıza veya fiziksel adresinize yapılacak tebligat geçerli kabul edilecektir. Kullanıcılar, güncel elektronik posta adreslerini, mobil telefonlarını, tercih ettikleri arama adreslerini, posta adreslerini ve diğer hesap bilgilerini vermek ve güncel tutmakla yükümlüdür. Aksi halde Kullanıcı’ya iletilmeyen hiçbir husustan Garajyeri.com sorumlu tutulmayacaktır. Garajyeri.com ile yapılacak telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları ve sosyal medya iletişimleri kaydedilebilir veya izlenebilir. Bu sözleşmenin imza altına alınması ile Kullanıcı bu hususa baştan itibaren onay vermiş, rıza göstermiş olduğu kabul edilir.

5. Garajyeri.com, kullanıcılara ilişkin bilgileri, sadece Gizlilik Politikası' ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.

6. Garajyeri.com işbu sözleşmeyi, e-mail veya Kullanıcı sayfasındaki Bildirimler bölümü aracılığıyla ya da güncellenmiş maddeleri www.garajyeri.com adresinde yayınlamak suretiyle her zaman değiştirebilir.

7. Sitemizde yer alan politikalar ve kurallar dönem dönem değiştirilebilirler. Değişiklikler yasal olarak aksi öngörülmediği sürece Garajyeri.com sitesinde yayınlandıkları tarihten itibaren geçerli olurlar.

8. İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan hukuki itilafların hallinde Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar arasında, işbu sözleşme hükümlerinin yorumu ya da uygulanmasından dolayı çıkabilecek tüm ihtilafların hallinde, İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9. Taraflar, bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda taraflara ait defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, teyitli faks mesajlarının, e-maillerinin muteber, bağlayıcı, delil teşkil edeceğini kabul ederler.

10. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu sözleşmenin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.

11. Garajyeri.com' un haklarından herhangi birisini kullanmaması veya geç kullanması, bu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

12. Bu sözleşmedeki hiçbir unsur taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vs.) ilişkisi olarak yorumlanmayacaktır.

13. Garajyeri Arabaları olarak sunulan araçların kiralama işlemleri ve süreç yönetimi KARİZMA YÖNETİM VE HİZMET DANIŞMANLIĞI LTD.ŞTİ. tarafından yapılmaktadır. Bu araçların listelenmesinden ve kiralamalarından doğacak sorun ve zararlardan Garajyeri.com’un hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 15- Ekler

Kullanıcılar, sitede yayınlanan kurallar ve politikaların işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler.

İşbu 15 madde ve 4 ekten ibaret sözleşmenin bir nüshası elektronik ortamda Garajyeri.com tarafından saklanacak ve diğer nüshası Kullanıcı’ ya elektronik posta yoluyla gönderilecektir.

EK-1 KASKO POLİÇE METNİ

EK- 1/2 MİNİ HASAR PAKETİ POLİÇE METNİ

EK-2 LİSTELEME KURALLARI

1. Garajyeri.com'a eklenecek araçların 10 yaşından yaşlı ve 100.000 KM üzerinde olmaması gerekir.

2. Zorunlu trafik sigortasının yapılmış olması gerekir.

3. Sigortacı ve Kiralayan’ın mutabık olduğu kiralamadan önceki hasarlı bölgeden tekrar hasar alması halinde anılan bölgedeki tekrar eden hasarla ilgili sigortacı tarafından her hangi bir ödeme yapılmayacak olup muafiyet uygulanacaktır.

4. Halihazırda kiralık araçlar için KASKO’su olan araçlar için listeleme sayfasında çekici telefon numarası bildirilecektir.

5. Aracın tescil kaydında her ne derecede olursa olsun “engelli” şerhi bulunmayacaktır.

EK-3 KAZA ANINDA KİRACI’NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ LİSTESİ

-Sigortalanacak aracın kiralanmadan önce ön, arka, sol ve sağ yanlarını açık şekilde gösterecek şekilde çekilmiş toplam 4 fotoğrafı kiracı tarafından online ortamda Garajyeri.com'a iletilmesi gerekir.

-Kiralanan araçlarda hasar meydana gelmesi halinde aracın ön, arka, sol ve sağ yanlarını açık şekilde gösterecek şekilde çekilmiş toplam 4 fotoğrafı kiracı tarafından online ortamda Garajyeri.com'a iletilmesi gerekir.

-Yukarıda belirtilen kiralama öncesi ve hasar sonrası sigortacıya iletilecek fotoğraflar, kazanın tek taraflı yapıldığına dair beyan, tutanak veya polis tutanağı kiracı tarafından iletilmediği takdirde hasardan kiracı sorumlu olacaktır.

Her bir hasarda 1.000 TL muafiyet uygulanacaktır.

-Poliçelerde belirtilen yükümlülükler.

EK-3/1 MİNİ HASAR İLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER

Araç Kullanıcısı’ nın herhangi bir sebeple aracı police geçerlilik süresi içinde mini onarım servisine hasar tespiti için götürememesi halinde, araç kullanıcısının yazılı beyanı, ehliyet veya kimlik fotokopisi ile aracın hasarlı noktalarının fotoğrafları, poliçe geçerlilik süresi içinde Garajyeri veya araç ruhsat sahibi tarafından mini onarım servisinin www.dogasigorta.com alan adlı internet sitesinde yayınlanan mail adresine (mini onarım servisinin Autoking markasıyla faaliyet gösteren servisler olması halinde garajyeri@autoking.org mail adresine) gönderilmesi zorunludur.

EK-4 HASAR İHBAR ANINDA GARAJYERİ.COM'A İLETİLECEK BİLGİLER

*Poliçe ve zeyilname numaraları,

*Sigortalı ismi ve/veya unvanı,

*Hasar tarihi,

*Hasar yeri/Sigortalı cep ve ev/iş telefonları varsa mail adresi/faks numarası

*Tahmini hasar miktarı,

*Ekspertiz yapılacak mahal ve görüşülecek kişi / kişiler ile iletişim bilgileri

*Banka hesap numaraları (IBAN no)

KASKO HASAR TALEPLERİNDE

*Trafik kazası tespit tutanağı ( Kaza zaptı )

*Anlaşmalı tutanak

*Hasar beyanı

*Alkol raporu

*Ruhsat fotokopisi,

*Ehliyet fotokopisi,

*Şirketimizce eksper görevlendirilmeyen hasarlarda, hasara ilişkin fotoğraflar

*Eksper veya şirketimiz yetkilileri tarafından hasarın niteliğine göre talep edilebilecek diğer ek belgeler

*Banka hesap numaraları (IBAN no)

*D/M Muvafakatı

*Kaza yeri fotoğrafları,

*Masak Evrakları

*Poliçelerde belirtilen diğer belge ve bilgiler.

ARAÇ ÇALINMASI TALEPLERİNDE

*Emniyet birimlerince tutulmuş, zabıt ve ifade tutanağı

*Araca ait anahtarlar ve tüm belgeler

*30 gün sonra karakol ve oto hırsızlık amirliğinden alınacak bulunamadı zaptı

*Maliye ve trafik tescil kaydının silindiğine dair yazı

*Dain-i mürtehin muvafakati

PERT (AĞIR HASARLI) HASARLARDA

*Rayiç tespitinde mutabakat ve ibraname

*Trafikten çekme veya hurda belgesi

*Maliye ve trafik tescil kaydının silindiğine dair yazı

*Dain-i mürtehin muvafakati

*Araca ait tüm belge ve dökümanlar.

Son güncelleme

Yükleniyor...